Sołectwo Cichobórz


Sołtys:
Tadeusz Jaskot

Rada Sołecka:
1.Adam Galik
2.Arkadiusz Kalicki
3.Maria Wrona

Cichobórz – najmniejsza wieś w gminie Prochowice, liczy 46 mieszkańców i 49 domów mieszkalnych.

Wieś położona jest w południowo-wschodniej części gminy pomiędzy wsiami Kawice i Dąbiem, ma charakter rolniczy co wynika z okolicznych dobrych pszenno-buraczanych ziem.

Dawne nazwy wsi

Uberschau od 1789 do 1945r. pochodzi od niemieckiego czasownika uberschauen – „objąć wzrokiem” prawdopodobnie w znaczeniu „widoczna przestrzeń”. Po wojnie wieś otrzymała nazwę Cichobórz najprawdopodobniej nazwa jest związana z położeniem w pobliżu dużego kompleksu leśnego

Historia wsi i dóbr

Cichobórz jest niewielką osadą o proweniencji nowożytnej. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XVIII w., już wówczas istniały tu znajdujące się w chłopskich rękach wolne dobra liczących zaledwie kilku mieszkańców. Historyczna zabudowa osady złożona z kilku pojedynczych domostw skupiona była wzdłuż drogi Dąbie – Kawice ( po jej południowej stronie). We wsi na przełomie 1 i 2 ćwierci XIX w. powstał folwark. W 1830 r. właścicielem był Lube, a w 1845 Janisch. Kolejny rozwój osady wynikający z powstania drugiego dużego folwarku i przyrostu liczby mieszkańców wiąże się z przejęciem tutejszych dóbr w 1867r. przez rodzinę von Rotherów, właścicieli pobliskich Kawic i Rogowa. Nowi właściciele nigdy nie zamieszkali w Cichoborzu, a z czasem dobra przeszły w dzierżawę osób obcych.

Z początkiem XX w. przeszły w ręce Klary von Rohter z domu von Ruffer z Rogowa i były dzierżawione przez członków rodziny. W tym czasie Cichobórz był najliczniejszy – 91 mieszkańców. W okresie międzywojennym Cichobórz zyskał ściślejszy związek z Kawicami nie tylko przez rodzinę von Rotherów ale i poprzez przynależność administracyjną – stanowił bowiem przysiółek Kawic.

W 1939r. Cichobórz liczył 16 domów i 67 mieszkańców.

Obecnie folwarki nie istnieją.