Gdzie załatwisz najczęściej występujące sprawy


  • dowód osobisty, meldunek, akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) – pokój nr 7
  • dzierżawa i wieczyste ubytkowanie gruntów gminnych, numer porządkowy posesji, wycięcie drzewa, zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, – pokój nr 8
  • sprzedaż mienie komunalnego (lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntu)– pokój nr 9
  • rejestracja działalności gospodarczej – pokój nr 10
  • podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów i od środków transportowych) i opłaty lokalne – pokój nr 2
  • najem lokali mieszkalnych i użytkowych, transport lokalny, remonty mieszkań komunalnych, zajęcie pasa drogi gminnej, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych bezpańskie psy, profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa – pokój nr 1
  • wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycje gminne – pokój nr 12