Walory przyrodnicze zabytkowego parku w Prochowicach


Park w Prochowicach jest obiektem o charakterze zabytkowym, ale jednocześnie przyrodniczym z wieloma cennymi walorami. Stanowi istotny element decydujący o wartościach krajobrazowych Prochowic.

Park ten jest kulturową częścią przestrzeni środowiska przyrodniczego. To zabytkowe założenie ogrodowe, którego początki sięgają końca XIX wieku.  Historycznie związane z gotycko – renesansowym zamkiem. Ten 5-hektarowy, kompleks zieleni urządzonej jest malowniczo położony w widłach Młynówek rzeki Kaczawy.

Prochowicki park jako zabytek kultury i jednocześnie obiekt przyrodniczy, stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji ekologicznej
Projekt utworzenia przyrodniczej ścieżki w prochowickim parku to odpowiedź na konieczność zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jest to stworzenie możliwości, już nie tylko mieszkańcom Prochowic, do zapoznania się z walorami przyrodniczymi, funkcjami zieleni,  zasadami ochrony i pielęgnacji środowiska przyrodniczego oraz historią tego zabytku sztuki ogrodowej.

Zapraszamy do pobrania i instalacji pod systemem Windows aplikacji prezentującej walory przyrodnicze zabytkowego założenia ogrodowego. Ten cenny przyrodniczo teren odkryje sekrety interesujących drzew, ptaków, roślin runa parkowego we wszystkich porach roku. Dodatkowo będzie przewodnikiem po parku i  Przyrodniczej Ścieżce Edukacyjnej.
Podstawowym celem aplikacji jest prezentacja walorów przyrodniczych oraz stworzenie w prochowickim parku możliwości edukacji w zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym.