Lokalizacja komórek organizacyjnych Urzędu


Ratusz – Prochowice ul. Rynek 1

Parter

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pokoje nr 1 i 10

Referat Finansowy – pokoje nr 2-5

Biuro Skarbnika – pokój nr 3

Kasa – korytarz, przy wyjściu ewakuacyjnym

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich – pokoje nr 6 i 7

USC – pokój nr 7

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pokoje nr 8 i 9

 

I Piętro

Biuro Rady – pokój nr 11

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – pokoje nr 12 i 13,

Referat Organizacyjny – pokój nr 19

Gabinet Burmistrza – pokój nr 17, wejście przez sekretariat

Sekretariat Urzędu – pokój nr 16 ( w końcu korytarza)

Biuro Sekretarza – pokój nr 18

Sala narad – nr 20

 

Sala Ślubów – Prochowice ul. Armii Czerwonej 6, I piętro