Gmina w liczbach


Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców ogółem: 6973 (stan na 31.12.2023r. – pobyt stały)

  • Gmina – 3587
  • Miasto – 3386

Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców
Prochowice 3386
Cichobórz 23
Dąbie 208
Golanka Dolna 416
Gromadzyń 88
Kawice 468
Kwiatkowice 325
Lisowice 913
Mierzowice 340
Motyczyn 89
Rogów Legnicki 293
Szczedrzykowice 340
Szczedrzykowice Stacja 84

Ludność według płci (tabela):

Płeć Miasto Gmina
Kobiety 1754 1812
Mężczyźni 1632 1775

Ludność według wieku (tabela):

wiek
jednostka przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem
administracyjna 0-17 kobiety 18-59 mężczyźni 18-64 kobiety 60 i więcej mężczyźni 65 i więcej
miasto 588 921 1043 548 286 3386
gmina 672 999 1165 492 259 3587
razem 1260 1920 2208 1040 545 6973

Powierzchnia Gminy

Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2

w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%

W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%