Gmina w liczbach


Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców ogółem: 7057 (stan na 31.12.2022r. – pobyt stały)

  • Gmina – 3629
  • Miasto – 3428

Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców
Prochowice 3428
Cichobórz 23
Dąbie 205
Golanka Dolna 430
Gromadzyń 89
Kawice 470
Kwiatkowice 333
Lisowice 924
Mierzowice 337
Motyczyn 89
Rogów Legnicki 306
Szczedrzykowice 331
Szczedrzykowice Stacja 92

Ludność według płci (tabela):

Płeć Miasto Gmina
Kobiety 1783 1822
Mężczyźni 1645 1807

Ludność według wieku (tabela):

wiek
jednostka przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem
administracyjna 0-17 kobiety 18-59 mężczyźni 18-64 kobiety 60 i więcej mężczyźni 65 i więcej
miasto 616 939 1061 540 272 3428
gmina 682 1025 1200 479 243 3629
razem 1298 1964 2261 1091 515 7057

Powierzchnia Gminy

Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2

w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%

W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%