Informujemy, że cała dokumentacja dotycząca projektu w aplikacji „Cyfrowa Gmina” w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie oceny wniosków, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło nowe limity dofinansowania na zakup laptopów:
– laptop/komputer stacjonarny do kwoty 2500,00 zł;

Po podpisaniu umowy grantowej Gmina Prochowice przystąpi do prac przetargowych w celu wyboru dostawcy sprzętu.

Jeżeli otrzymane w ramach projektu środki pozwolą na zakup zaplanowanego sprzętu, do mieszkańców Gminy Prochowice trafi kilkaset sztuk sprzętu do zdalnej nauki.

Ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się PO PODPISANIU UMOWY o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na realizację zadania.

Przypominamy, że Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.

Burmistrz MiG Prochowice
Alicja Sielicka