Szkolnictwo


W mieście i gminie funkcjonują następujące placówki oświatowo-wychowawcze:

Nie posiadamy szkolnictwa ponadgimnazjalnego ale szeroki wachlarz usług edukacyjnych na poziomie szkoły średniej i wyższej zapewnia odległa od Prochowic o 17 km. Legnica, z którą posiadamy bardzo dobre połączenie autobusowe oraz odległy o 56 km Wrocław.