Sołectwo Dąbie


Sołtys:
Jan Kołodziej

Rada Sołecka:
1. Waleria Rosa
2. Antoni Rosa
3. Elżbieta Kołodziej
4. Marta Smarż
5. Hanna Tamioła

Dąbie – wieś położona w południowej części gminy, liczy 177 osób. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, kościół, sklep, świetlica wiejska, boisko sportowe i cmentarz komunalny

Mieszkańcy wsi podjęli się budowy nowego kościoła. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na 2009 r.

Dąbie to wieś rolnicza, z przewagą dużych gospodarstw rolnych gospodarujących na dobrych ziemiach pszenno-buraczanych

Dawne nazwy wsi

Dambici – 1217

Dambe – 1245-1254

Damb – ok. 1300

Dame – 1736

Dahme – 1789

Wszystkie nazwy są pochodzenia topograficznego – od dębów.

Po 1945r.Dąb, od 1947r. Dąbie.

 

Historia wsi i dóbr

Wieś Dąbie istniała zapewne już w średniowieczu, w jej centrum znajdował się kościół zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej. W połowie XVIII w. wieś położona była w enklawie należącej do Biskupstwa Wrocławskiego. Wiadomo, że co najmniej od końca XVIII w. funkcjonowały we wsi: szkoła katolicka , młyn i karczma. Po sekularyzacji wieś przeszła w ręce domeny królewskiej. Na początku XIX w. pośród bez mała 25 zagród chłopskich, znajdowały się ponadto: sołectwo i wolne dobra a na przestrzeni tego stulecia wykształciły się ponadto dobra gminne znacznych rozmiarów, oddawanych dzierżawę. W 1830 tutejsze sołectwo znajdowało się w rękach Wilhelma Butze, w 1912 r. – Alberta Hegela. Wolne dobra w 1902r. znajdowały się w rękach Aleksandra Pawlika i kolejno: Schulzika i jego spadkobierców, Georga Miketty oraz Augusta Krause.

Pod koniec XIX w. Dąbie była dużą, dobrze rozwiniętą wsią rozciągającą się wzdłuż drogi przebiegającej w kierunku wschód – zachód. W 1911r. na wzgórzu z wiatrakiem założono cmentarz symultaniczny.