Położenie geograficzne


Gmina miejsko – wiejska Prochowice położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, na wysokości od 95 do 142 m npm. Najwyżej położonym punktem w gminie jest zlokalizowane w jej południowej części wzniesienie o wysokości 142,7 m npm. (na południe od wsi Dąbie i Cichobórz), zaś najniżej usytuowany jest obszar położony wzdłuż koryta rzeki Odry (95,6 m npm.). Współrzędne geograficzne wynoszą 51º szerokości geograficznej północnej oraz 16º długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia miasta i gminy wynosi 10262 ha (w tym miasta Prochowice – 984 ha), to jest 103 km², co stanowi 13,78 % powierzchni powiatu legnickiego oraz 0,51 % powierzchni województwa dolnośląskiego.

Odległość z Prochowic do stolicy województwa Wrocławia wynosi 51 km. Ponadto do:

 • Legnicy – 18 km;
 • Poznania – 175 km;
 • Krakowa – 320 km;
 • Warszawy – 395 km;
 • Świnoujścia – 415 km;
 • Gdańska – 535 km.

Odległość z Prochowic do najbliższych, większych drogowych przejść granicznych wynosi:

 • Czechy (Lubawka) – 80 km;
 • Niemcy (Jędrzychowice) – 110 km;
 • Słowacja (Chyżne) – 390 km;
 • Ukraina (Medyka) – 585 km;
 • Białoruś (Terespol) – 595 km;
 • Rosja (Bezledy) – 615 km;
 • Litwa (Ogrodniki) – 790 km.

Położenie administracyjne.

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko – wiejska Prochowice wchodzi w skład województwa dolnośląskiego oraz powiatu legnickiego ziemskiego. Graniczy z gminami:

 • Ścinawa – od północy;
 • Wołów – od wschodu;
 • Malczyce – od południowego – wschodu;
 • Ruja – od południa;
 • Kunice – od zachodu;
 • Lubin wiejska – od północnego – zachodu.

Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, południową granicę – linia kolejowa relacji Legnica – Wrocław, natomiast zachodnia i północna granica ze względu na brak naturalnych barier ma sztuczny charakter.

Siedzibą urzędu jest położone w centralnej części gminy miasto Prochowice. W skład gminy wchodzi 13 miejscowości (12 sołectw). Należą do nich: Prochowice, Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń, Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motyczyn, Rogów Legnicki, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Stacja.

Gmina liczy 7447 mieszkańców w tym miasto 3721.

Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne oraz usytuowanie pomiędzy aglomeracją wrocławską i Legnicko – Głogowskim Okręgiem Miedziowym, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe, lotnicze i wodne.