Sołectwo Szczedrzykowice – Stacja


Sołtys:
Czesław Mulka

Rada Sołecka:
1.Anna Kopij
2.Julita Mulka
3.Łukasz Lichota

Szczedrzykowice Stacja – mała wieś płożona w północnej części gminy związana z funkcjonująca we wsi stacją kolejową linii Wrocław – Legnica. We wsi znajduje się także kilka średniej wielkości gospodarstw rolnych. Wieś posiada sklep i bar, zamieszkuje ją 120 osób. Początkowo funkcjonowała jako kolonia wsi Szczedrzykowice, od 1999r. jest samodzielnym sołectwem.

Dawne nazwy wsi

Nazwa zapożyczona od wsi sąsiedzkiej Szczedrzykowice. Po wojnie funkcjonowała nazwa Szczedrzykowice Małe, zmieniona na Szczedrzykowice Stacja.

Historia wsi

Szczedrzykowice Stacja są wsią nowożytną, historia jej sięga 1844r. tj. momentu uruchomienia linii kolejowej z Wrocławia do Berlina, a ściślej jej odcinka Wrocław – Legnica. Powstała tu zabudowa służyła przede wszystkim potrzebom kolei: dworzec, świetlica, hotel. Tutejsza stacja obsługiwała również pobliskie miasto Prochowice i była z nim połączona najpierw za pośrednictwem dorożek odjeżdżających spod hotelu „Drei Kronen” mieszczącego się przy rynku, a później omnibusów. Połączenie straciło nieco na rentowności z chwilą oddania do użytku w 1898r. linii kolejowej Legnica-Rawicz, na trasie   której znalazły się Prochowice.