Informacje ogólne


KIEROWNICTWO URZĘDU
Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice - Alicja Sielicka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE
Alicja Sielicka

e-mail: burmistrz-umig@prochowice.com
przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 9:00 do 16:15

Sekretarz Miasta i Gminy
Dorota Kiełb

e-mail: sekretarz@prochowice.com
przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu

Skarbnik Miasta i Gminy
Agnieszka Bryja

e-mail: skarbnik@prochowice.com
przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu

Informacje ogólne

Urząd Miasta i Gminy

59-230 Prochowice, Rynek 1
tel. 076/ 85-84-342/3, fax 76 7538749
www.prochowice.com
www.bip.prochowice.com

prochowice@prochowice.com

NIP Urzędu   691-21-45-932
Regon Urzędu 000528570

NIP Gminy 691-10-04-980
Regon Gminy 390647512

Obsługa finansowa
Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Prochowicach, konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice
90 8669 0001 0341 3597 2000 0028

Czas pracy Urzędu:
7.30 – 15.30 poniedziałek, wtorek, czwartek
7.30 – 16.00 środa
7.30 – 15.00 piątek

Kasa Urzędu czynna:
8:00 – 15:00 – poniedziałek, wtorek, czwartek
8:00 – 15:30 – środa
8:00 – 14:30 – piątek
12:00 – 12:30 – przerwa

Kasa przyjmuje następujące opłaty: 

 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportu
 • opłata od posiadania psa
 • opłata za dzierżawę
 • opłata za wieczyste użytkowanie
 • wadia
 • opłaty skarbowe
 • opłaty administracyjne
 • czynsz i inne opłaty związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych