Ochrona zdrowia


Ochronę zdrowia zapewnia mieszkańcom Przychodnia Rejonowa w Prochowicach posiadająca status publicznego, samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

W przychodni funkcjonują:

  • Poradnia Dziecięca,
  • Poradnia Internistyczna,
  • Poradnia K – lekarz ginekolog-położnik,
  • Gabinet okulistyczny,
  • Położna środowiskowa,
  • Rehabilitacja,
  • Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
  • Gabinet zabiegowy.
  • Laboratorium

W Przychodni znajdują się także do dyspozycji pacjentów dwa prywatne gabinety stomatologiczne funkcjonujące na podstawie odrębnej umowy z NFZ.

W Przychodni dostępne są w ustalonych i podanych do publicznej wiadomości terminach, bezpłatne lub odpłatne usługi lekarzy różnych specjalności i specjalistyczne badania (np. urologa, kardiologa, dermatologa, okulisty, USG).

Przychodnia zatrudnia 17 pracowników.

Od stycznia 2007r. Przychodnia mieści się w nowowobudowanym budynku spełniającym wszystkie wymagania stawiane dla tego typu obiektów, przy ul. Antoniego Rymszy 3 w Prochowicach, tel. 76 85-84-521.