Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach


Jednostką budżetową kieruje Renata Stępień – Dyrektor

Adres:
59-230 Prochowice, ul. Kościuszki 2

Kontakt:
tel. i fax 076/ 85-84-644
e-mail: sp2prochowice@gmail.com
www.sp2prochowice.szkolnastrona.pl