Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej (wjazd przez oczyszczalnię ścieków).
PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
– poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00,
– wtorek, czwartek w godzinach od 12.00 do 18.00,
– sobota w godzinach od 10.00 do 14.00.

Kontakt:
Gmina Prochowice
ul. Rynek 1
59-230 Prochowice
tel. 76 8584 342
Osoby do kontaktu:
Jerzy Wacker- j.wacker@prochowice.com
Rafał Sikora- r.sikora@prochowice.com