Biblioteka Miejska w Prochowicach


Biblioteka Miejska w Prochowicach

Instytucją kultury kieruje Bogusława Spryszyńska – Dyrektor

Adres:
59-230 Prochowice, Rynek 5

Kontakt:
tel. fax 076/ 85-84-687
e-mail: b_spryszynska@poczta.onet.pl

DO POBRANIA: