Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostką budżetową kieruje Agnieszka Rejchan– Dyrektor

Adres:
59-230 Prochowice, ul. Lwowska 6

Kontakt:
tel. 076/ 85-84-387
e-mail: mgops@mgopsprochowice.pl

Przejdź do strony: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Prochowice

DO POBRANIA: