Program operacyjny pomoc żywnościowa


DO POBRANIA:

 Harmonogram wydawania żywności

11  luty  2020  WTOREK

 • Dąbie u Sołtysa  Kołodzieja
 • Szczedrzykowice Stacja – u  Sołtysa  Cz Mulki
 • Szczedrzykowice – Świetlica wiejska 30

Wydawanie  Świetlica  wiej. 17.00 do 20.00

 • Motyczyn indywidualnie : Guzik , Jasków , Kowalik

12 luty  2020      Środa

 • Kawice

Wydawanie u Sołtysa    godz. 14.00 do 18.00

 • Prochowice – Wydawanie     Czwartek  02.2020 , Piątek  14.02.2020

13 luty  2020  Czwratek

 • Golanka Dolna Świetlica Wiejska

Wydawanie  Świetlica  wiej. 15.00 do 17.00

 • Lisowice Świetlica Wiejska   przywieźć towar po. godz. 14.00

Wydawanie  Świetlica wiej. 15.00 do 17.00

14 luty 2020  Piątek

 • Kwiatkowice

Wydawanie  u Sołtysa K. Mikusa  15.00 do 17.00

17 luty 2020  Poniedziałek

 • Mierzowice świetlica  wiejska

Wydawanie  Świetlica  wiej. 16.00 do 18.00

 • Gromadzyń, Rogów   indywidualnie

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

2019-04-24 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 44,2 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

2019-02-04 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 45,4 KB)

2019-02-01 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 96,6 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

PROCHOWICKIE BETLEJEM (PDF, 332 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 85,6 KB)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych i posiłków w stołówce Charytatywnej w Prochowicach przez Rzymskokatolicką Parafię w Prochowicach.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:
makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Także ciepły posiłek od poniedziałku do piątku w Stołówce Charytatywnej w Prochowicach.

Prócz wsparcia żywnościowego, Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach, realizować będzie cykliczne działania :
* warsztaty „Przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności
* pożegnanie wakacji piknik
* przygotowania do roku szkolnego/ zakupy, sprzątanie przygotowanie kącika do nauki dzieciom/
*pogadanka – czystość to zdrowie
*Spotkanie z psychologiem
* warsztaty – dekoracja świąteczna

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach objęła wsparciem żywnościowym 290 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania -warsztaty gotowania oraz przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności w Lisowicach przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich