Stowarzyszenia


REJESTR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA PROCHOWICE

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego

UKS „Prakseol” Szkoła Podstawowa nr 1
Ul. Młyńska 3
59-230 Prochowice
UKS „Spartakus” Szkoła Podstawowa nr 2
Ul.T. Kościuszki 2
59-230 Prochowice
UKS „Strzelec” Szkoła Podstawowa nr 1
Ul. Młyńska 3
59-230 Prochowice
Ludowy Zespół Sportowy
„Krokus” Kwiatkowice
Kwiatkowice 28/3
59-230 Prochowice
Ludowy Zespół Sportowy
„Polonia” Lisowice
Lisowice 55
59-230 Prochowice
UKS „Tora” w Prochowicach Szkoła Podstawowa nr 1
Ul. Młyńska 3
59-230 Prochowice
Klub Sportowy Ludowy Zespół
Sportowy „Dąb” w Dąbiu
Dąbie 1 B
59-230 Prochowice
Klub Sportowy
„Korona” Kawice
Kawice 20
59-230 Prochowice
Ludowy Klub Sportowy
„ORKAN” Szczedrzykowice
Szczedrzykowice 18
59-230 Prochowice
Klub Piłkarski
Gromadzyń – Wielowieś
Gromadzyń 19
59-230 Prochowice
Prochowicki Klub Sportowy
Teakwon-do „Champion”
Ul. Krótka 1
59-230 Prochowice

 

Wykaz fundacji KRS mających siedzibę na terenie powiatu legnickiego

Nr KRS Nazwa Adres Data wpisu do KRS
0000367373 Fundacja Wspierania
Biznesu TAURUS
Szczedrzykowice 7
59-230 Prochowice
08.10.2010

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w Krajowy Rejestrze Sądowym działających a terenie powiatu legnickiego

Nr KRS Nazwa Adres Data wpisu do KRS
0000269809 Ochotnicza Straż Pożarna
w Prochowicach
Ul. Wrocławska 65
59-230 Prochowice
04.01.2007

 

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym działających na terenie powiatu legnickiego

Nr KRS Nazwa Adres Data wpisu do KRS
0000070139 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Nasza Gmina” w Prochowicach
Ul. Warszawska 1 B
59-230 Prochowice
22.01.2002
0000084689 Klub Sportowy
PROCHOWICZANKA
Ul. II Armii WojskaPolskiego 21,
59-230 Prochowice
29.01.2002
0000201658 Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej
Ul. Legnicka 5
59-230 Prochowice
20.04.2004
0000313102 Stowarzyszenie Śpiewacze Męski
Chór„Jednego Dnia” w Prochowicach
Ul. Karola Miarki 5
59-230 Prochowice
26.09.2008
0000384105 Stowarzyszenie BODEGA Ul Pocztowa 2
59-230 Prochowice
21.04.2011
0000404777 Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Potrzebujących Promyczek
Golanka Dolna 6
59-230 Prochowice
13.12.2011
0000480595 Stowarzyszenie
„BLIŻEJ SIEBIE BLIŻEJ ŚWIATA”
Ul. 22 Lipca 1
59-230 Prochowice
09.10.2013

 

Wykaz stowarzyszeń zwykłych majach siedzibę w powiecie legnickim<

Stowarzyszenie zwykłe
STOP KURNIKOWI KAWICE 2012
Kawice 9
59-230 Prochowice