Stowarzyszenia


REJESTR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA PROCHOWICE

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzona przez Starostę Legnickiego

Nazwa Adres klubu
UKS „Prakseol” Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Młyńska 3
59-230 Prochowice
UKS „Spartakus” Szkoła Podstawowa nr 2
ul. T. Kościuszki 2
59-230 Prochowice
UKS „Strzelec” Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Młyńska 3
59-230 Prochowice
Ludowy Zespół Sportowy
„Krokus” Kwiatkowice
Kwiatkowice 28/3
59-230 Prochowice
Ludowy Zespół Sportowy
„Polonia” Lisowice
Lisowice 55
59-230 Prochowice
UKS „Tora” w Prochowicach Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Młyńska 3
59-230 Prochowice
Klub Sportowy Ludowy Zespół
Sportowy „Dąb” w Dąbiu
Dąbie 1 B
59-230 Prochowice
Klub Sportowy
„Korona” Kawice
Kawice 20
59-230 Prochowice
Ludowy Klub Sportowy
„ORKAN” Szczedrzykowice
Szczedrzykowice 18
59-230 Prochowice
Prochowicki Klub Motocrossowy Lisowice 105 AA
59-230 Prochowice
„ULKS MATADOR” – Prochowice Szkoła Podstawowa Mr 2 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Tadeusza Kościuszki 2
59-230 Prochowice

 

Wykaz fundacji KRS mających siedzibę na terenie powiatu legnickiego

Nr KRS Nazwa Adres Data wpisu do KRS
0000367373 Fundacja Wspierania
Biznesu TAURUS
Szczedrzykowice 7
59-230 Prochowice
08.10.2010
0000257215 Fundacja „Partnerstwo Doliny Odry” Plac Kopernika 6,
59-230 Prochowice
17.05.2006
22.05.2013
0000487271 Fundacja AMICORUM Lisowice 150F
59-230 Prochowice
27.11.2013
0000523985 Fundacja Geosilesia Plac Kopernika 6,
59-230 Prochowice
19.09.2014

 

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym działających na terenie powiatu legnickiego

Nr KRS Nazwa Adres Data wpisu do KRS
0000070139 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Nasza Gmina” w Prochowicach
ul. Warszawska 1 B
59-230 Prochowice
22.01.2002
0000084689 Klub Sportowy
PROCHOWICZANKA
ul. II Armii Wojska Polskiego 21,
59-230 Prochowice
29.01.2002
0000201658 Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej
ul. Legnicka 5
59-230 Prochowice
20.04.2004
0000313102 Stowarzyszenie Śpiewacze Męski
Chór„Jednego Dnia” w Prochowicach
ul. Karola Miarki 5
59-230 Prochowice
26.09.2008 Wykreślono z KRS-u  w dniu 08.05.2019
0000384105 Stowarzyszenie BODEGA ul. Pocztowa 2
59-230 Prochowice
21.04.2011
0000404777 Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Potrzebujących Promyk
Golanka Dolna 6
59-230 Prochowice
13.12.2011
0000480595 Stowarzyszenie
„BLIŻEJ SIEBIE BLIŻEJ ŚWIATA”
ul. 22 Lipca 1
59-230 Prochowice
09.10.2013
0000525845 Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego
Przedszkola w Prochowicach
ul. Kościuszki 1
59-230 Prochowice
03.10.2014

 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (utworzonych po 20 maja 2016r.)

Nr Nazwa Adres Data wpisu do ewidencji
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
2/17/2023
Stowarzyszenie
„Wspólne Miejsce”
ul. Karola Miarki 5
59-230 Prochowice
21.03.2023