Tereny inwestycyjne Gminy Prochowice


Położona w powiecie ziemskim legnickim w centralnej części województwa dolnośląskiego o pow. 102,6 km2 w tym miasto 9,4 km2

Odległość Prochowic od:

 • Wrocławia – 51 km
 • Legnicy – 18 km
 • Warszawy – 395 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Niemcy (Jędrzychowice) – 110 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Czechy (Lubawka) – 80 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Ukraina (Medyka) – 585 km
 • Najbliższej stacji kolejowej (Legnica) – 18 km
 • Najbliższego lotniska (Wrocław) – 51 km
 • Autostrady A-4 – 22 km i drogi E65 – 20 km

Przez obszar Gminy przebiegają drogi krajowe nr DK94- Bytom – Krzywa, nr DK36- Prochowice – Ostrów Wielkopolski

Nieruchomość położona w Prochowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki składająca się z dwóch działek:

66/5 – o pow. 0,5036 ha

67/5 – o pow. 0,8617 ha

Infrastruktura techniczna w ulicy.

Grunty przemysłowe przeznaczone pod działalność gospodarczą związaną z działalnością wytwórczą, magazyny, składy , techniczna obsługa rolnictwa, motoryzacji teren płaski o regularnych kształtach, dobrze skomunikowany, wolny od zabudowań, obiektów chronionych przyrody ożywionej i nieożywionej, wysokiej zieleni, zanieczyszczeń chemicznych lub przekraczających normy, poprzednie użytkowanie – rolne

Tereny inwestycyjne w Gminie Prochowice


Położona w powiecie ziemskim legnickim w centralnej części województwa dolnośląskiego o pow. 102,6 km2 w tym miasto 9,4 km2

Odległość Prochowic od:

 • Wrocławia – 51 km
 • Legnicy – 18 km
 • Warszawy – 395 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Niemcy (Jędrzychowice) – 110 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Czechy (Lubawka) – 80 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Ukraina (Medyka) – 585 km
 • Najbliższej stacji kolejowej (Legnica) – 18 km
 • Najbliższego lotniska (Wrocław) – 51 km
 • Autostrady A-4 – 22 km i drogi E65 – 20 km

Przez obszar Gminy przebiegają drogi krajowe nr DK94- Bytom – Krzywa, nr DK36- Prochowice – Ostrów Wielkopolski

Nieruchomość położona w Prochowicach przy ul. Ogrodowej w granicach działki nr 77/2 o pow. 2,0810 ha

Infrastruktura w działce.

Grunty przemysłowe i wieloprzestrzenne założenia magazynowo-składowe o kształcie trapezu z nieznacznym spadkiem, położone przy drodze krajowej nr DK94- włączenie do drogi krajowej poprzez drogi wewnętrzne , wolne od zabudowań, obiektów chronionych przyrody ożywionej i nieożywionej, wysokiej zieleni, zanieczyszczeń chemicznych lub przekraczających normy, poprzednie użytkowanie – rolne

Tereny inwestycyjne w Gminie Prochowice


Położona w powiecie ziemskim legnickim w centralnej części województwa dolnośląskiego o pow. 102,6 km2 w tym miasto 9,4 km2

Odległość Prochowic od:

 • Wrocławia – 51 km
 • Legnicy – 18 km
 • Warszawy – 395 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Niemcy (Jędrzychowice) – 110 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Czechy (Lubawka) – 80 km
 • Najbliższego przejścia granicznego Ukraina (Medyka) – 585 km
 • Najbliższej stacji kolejowej (Legnica) – 18 km
 • Najbliższego lotniska (Wrocław) – 51 km
 • Autostrady A-4 – 22 km i drogi E65 – 20 km

Przez obszar Gminy przebiegają drogi krajowe nr DK94- Bytom – Krzywa, nr DK36- Prochowice – Ostrów Wielkopolski

Nieruchomość położona w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej składająca się z trzech działek:

459/13 o pow. 2,0810 ha

459/14 o pow. 1,0268 ha

459/15 o pow. 1,5986 ha

Infrastruktura w drodze.

Tereny działalności gospodarczej, przemysłowej, rzemiosła o wys. zabudowy do 15 m, położone w strefie peryferyjnej miasta, bezpośrednio przy drodze asfaltowej, wolne od zabudowań, obiektów chronionych przyrody ożywionej i nieożywionej, wysokiej zieleni, zanieczyszczeń chemicznych lub przekraczających normy, poprzednie użytkowanie – rolne, w bliskim sąsiedztwie gruntów LSSE.

Tereny inwestycyjne w Gminie Prochowice


Działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Gminy Prochowice

Położona w powiecie ziemskim legnickim w centralnej części województwa dolnośląskiego o pow. 102,6 km2 w tym miasto 9,4 km2

Odległość Prochowic od:

 • Wrocławia – 51 km
 • Legnicy – 18 km
 • Warszawy – 395 km

Przez obszar Gminy przebiegają drogi krajowe nr DK94- Bytom – Krzywa, nr DK36- Prochowice – Ostrów Wielkopolski

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Prochowicach przy ul. Akacjowej (bocznej ul. Jagiellońskiej) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w granicach działek:

435/5 – o pow. 0,1328 ha

435/6 – o pow. 0,1322 ha

435/7 – o pow. 0,1316 ha

435/8 – o pow. 0,1230 ha

435/9 – o pow, 0,1245 ha

Infrastruktura: woda, kanalizacja, elektryczność w ul. Jagiellońskiej

Działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Gminy Prochowice