Budowa PSZOK


Film edukacyjny

DO POBRANIA:

Projekt finansowany ze środków unijnych

W dniu 07 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach (PSZOK)”. Łączny koszt inwestycji wynosi 2 832 719,17 zł. z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich będzie wynosiło 1 978 244,52 zł. Rozpoczęcie budowy nastąpi na początku roku 2020. PSZOK będzie się mieścił przy ul. Jagiellońskiej na terenie oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy będą tam mogli dostarczać odpady, których nie można wrzucać do przydomowych pojemników (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tworzywa sztuczne i wiele innych odpadów zgodnie z regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej). PSZOK będzie wyposażony w specjalistyczne kontenery do gromadzenia odpadów, a także rampę rozładunkową do dogodniejszego wyrzucania odpadów. O porządek na terenie obiektu będą dbali zatrudnieni pracownicy, którzy również będą służyć pomocą podczas wizyt w PSZOK-u.

Nieprawidłowości i nadużycia

Projekt finansowany ze środków unijnych

Nieprawidłowości i nadużycia finansowe należy zgłaszać w szczególności poprzez: