Zasłużeni dla miasta i gminy


Z inicjatywą wyróżniania zasłużonych mieszkańców miasta i gminy podczas obchodów kolejnych Dni Prochowic wystąpiła burmistrz Halina Kołodziejska. Pomysł zyskał uznanie i od 2005r. uroczyście wręczamy pamiątkową statuetkę osobom wyróżniającym się swoim życiorysem.

ROK 2005 – FRANCISZEK PORZYCKI


26 sierpnia 2005r. podczas obchodów Dni Prochowic połączonych z jubileuszem 725-lecia nadania Prochowicom praw miejskich, na uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla Prochowic” Pan Franciszek Porzycki – emerytowany nauczyciel, wychowawca kilku pokoleń Prochowiczan, oddany społecznik,myśliwy,życzliwy i lubiany człowiek.

ROK 2006 – ALDONA RYMSZA


27 lutego 2006r. podczas uroczystego oddania do użytku nowowybudowanej Przychodni zdrowia w Prochowicach, zlokalizowanej przy nowej ulicy Antoniego Rymszy uhonorowano tytułem „Zasłużona dla Prochowic” Panią Aldonę Rymszę -wdowę po naszym wojennym bohaterze, długoletnią mieszkankę Prochowic, oddaną kierowniczkę miejskiego żłobka, działaczkę społeczną, osobę cieszącą się dużym uznaniem i autorytetem.

ROK 2007 – FRANCISZEK ROZWÓD, STANISŁAW KUSIK


24 sierpnia 2007r. podczas obchodów Dni Prochowic, na uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy uhonorowano tytułem „Zasłużony dla Prochowic” dwie osoby:

księdza dziekana Franciszka Rozwoda za długoletnią posługę duszpasterską w Parafii Rzymskokatolickiej w Prochowicach, stałą troskę o obiekty sakralne, budowę świątyni w Mierzowicach oraz duchowe wspieranie wiernych w czasach, kiedy kościół spychano na margines życia społecznego,

księdza dziekana dr Stanisława Kusika za wrażliwość na problematykę socjalną, owocującą w działalności charytatywnej kościoła, aktywne angażowanie się w życie społeczne i kulturalne gminy, serdeczną obecność podczas wszystkich ważnych dla mieszkańców wydarzeń i przedsięwzięć oraz olbrzymie zasługi w zakresie remontów i renowacji obiektów sakralnych i kościelnych Parafii.

ROK 2008 – JAN GREŃ


W dniu 21 września 2008r. na spotkaniu zorganizowanym w związku z obchodami Dnia Sybiraka w Prochowicach został uhonorowany wyróżnieniem „Zasłużony dla Prochowic” Pan Jan Greń – społecznik , honorowy Prezes Związku Sybiraków, Przewodniczący Rady Parafialnej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Prochowicach .

Pan Jan Greń swoją aktywnością przyczynił się do powołania Związku Sybiraków w Prochowicach, był także inicjatorem budowy pomnika ku czci zmarłych na Syberii i ufundowania sztandaru Sybiraków, ma także duże zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach deportowanych na Syberię.

ROK 2009 – CHÓR DNIA JEDNEGO

23 sierpnia 2009r. w drugim dniu obchodów Dni Prochowic wręczono statuetkę „Zasłużony dla Prochowic” dla Chóru Dnia Jednego. Chór przez 7 lat istnienia zasłużył się naszemu miastu i jest jego najlepszą wizytówką. Swoimi występami uświetnia niemal wszystkie uroczystości gminne i jest zapraszany poza jej granicę.

Męski Chór prowadzi pani Izabela Grochowska –Gajos, której należą się szczególne podziękowania i gratulacje.

CHÓR DNIA JEDNEGO