Podstrefa Ekonomiczna w Prochowicach


W Dzienniku Ustaw nr 41 pod pozycją 240 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lutego 2008r. w sprawie zmian w legnickiej specjalnej strefie ekonomicznej . Premier Donald Tusk swoim podpisem wyraził zgodę na poszerzenie LSSE w Legnicy między innymi o grunty gminy Prochowice .

Prochowicka Podsterefa powstała na gruntach zlokalizowanych w Prochowicach przy ul. Wrocławskiej (wzdłuż drogi krajowej 94) . Do zagospodarowania jest 11,4966ha.

Z inicjatywą utworzenia w Prochowicach podstrefy LSSE wyszły organy samorządowe – rada i burmistrz. Ich inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem władz LSSE w Legnicy i 12 grudnia 2005r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy prezesem zarządu LSSE a gminą Prochowice mające na celu wprowadzenie do istniejącej Strefy Podstrefy prochowickiej.

Dzięki akceptacji tej inicjatywy przez Wojewodę Dolnośląskiego, który zaopiniował pozytywnie starania o poszerzenie LSSE a następnie przez Ministrów Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Podsterefa w Prochowicach stała się faktem prawnym.

Utworzenie strefy to szansa nie tylko dla gminy. Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować w grunty należące do strefy mogą uzyskać sporo korzyści m.in.: częściowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (nawet do 50 procent) oraz pomoc Powiatowych Urzędów Pracy z racji tworzenia nowych miejsc pracy. Miejmy nadzieję, że te oszczędności, choć częściowo przełożą się na godne wynagrodzenia przyszłych pracowników.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie gminy owocuje zdecydowanie większym zainteresowaniem przedsiębiorców rozpoczynaniem nowych projektów inwestycyjnych, a co za tym idzie dynamicznym rozwojem gospodarczym całej gminy.

Region Legnicki, w tym Prochowice, postrzegany jest jako teren dużych szans i możliwości inwestycyjnych. Dogodna lokalizacja sprzyja inwestycjom, ponieważ Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna usytuowana jest w obszarze charakteryzującym się rozwiniętą siecią dróg, bliskością granicy z Niemcami i dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym.