Telefony Alarmowe


POLICJA
telefon alarmowy: 997

Komenda Miejska Policji w Legnicy
Sekcja Prewencji Siedziba Zamiejscowa w Prochowicach
ul. Armii Czerwonej 5, 59-230 Prochowice
tel. 76 87 61 65

STRAŻ POŻARNA
telefon alarmowy: 998

KMPSP w Legnicy
ul. Witelona 2, 59-220 Legnica
tel. 76 856 74 53

Ochotnicza Straż Pożarna w Prochowicach
ul. Wrocławska 65, 59-230 Prochowice
tel. 76 858 46 08 – całodobowy

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1 pok. nr 6, 59-230 Prochowice
tel. 76 858 55 01
tel. 76 858 44 62 wew. 21
kom. 606 25 88 54 – całodobowy

POGOTOWIE RATUNKOWE
telefon alarmowy: 999

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach
ul. Rymszy 3, 59-230 Prochowice
tel. 76 858 45 21

SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA STAN I OZNAKOWANIE DRÓG
Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy
ul. Pl. Słowiański 1m 59-220 Legnica
tel. 76 724 34 99

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
telefon alarmowy: 991

TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
POK Legnica
ul. Działkowa 68/70, 59-220 Legnica
tel. 32 606 06 06
kontakt.legnica@tauron-pe.pl
http://www.tauron-pe.pl/

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
telefon alarmowy: 994

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.zo.o.
ul. Jagiellońska 32, 59-230 Prochowice
tel. 76 878 89 12