Działalność charytatywna


W latach głębokich przemian ustrojowych i gospodarczych pojawiły się z dużym nasileniem problemy społeczne związane przede wszystkim z ubóstwem materialnym części społeczeństwa, dawniej uważane za marginalne.

Na pierwsze miejsce wśród bolesnych zjawisk społeczno-gospodarczych wysunęło się bezrobocie. Jest ono problemem zarówno poszczególnych osób, jak też i całych rodzin. Bezrobocie odbija się negatywnie nie tylko w sferze ekonomicznej – jest przyczyną ubóstwa i frustracji związanej z niemożnością zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych. Prowadzi ono do utraty sensu życia, izolacji społecznej, postrzegania własnego życia w kategoriach przegranej. Zaniża bardzo często samoocenę oraz prowadzi do rozrastania się takich patologii społecznych, jakimi są uzależnienie od alkoholu, a wśród ludzi młodych – od narkotyków.

Potrzebę niesienia pomocy naszym mieszkańcom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej prowadzą: Parafia Rzymskokatolicka, Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, organizacje społeczne, radni a także Urząd czyniąc to z potrzeby serca lub z nałożonego prawem obowiązku.

W 2001r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach podjęło się prowadzenia stołówki charytatywnej dla osób uprawnionych do pomocy z listy MG Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność stołówki opierała się na pomocy od sponsorów oraz dotacji z gminy.

Od 2005r. prowadzenie stołówki przejęła Parafia w Prochowicach i od tej chwili z posiłków przygotowywanych w stołówce im. Św. Brata Alberta mogli korzystać wszyscy potrzebujący bez specjalnych formalności. Funkcjonowanie stołówki wspiera nadal gmina a także szerokie rzesze sponsorów, szczególnie handlowców, hodowców drobiu, rolników i działkowiczów.

Od czterech lat Parafia w Prochowicach pomaga uboższej części mieszkańców przekazując im artykuły żywnościowe w znacznych ilościach. Pomoc opiera się na umowie podpisanej z Bankiem Żywności we Wrocławiu w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” W pierwszym roku tj. 2005 przekazano dla ponad 1000 osób 17 ton żywności. W realizacji tego przedsięwzięcia pomagają bezinteresownie: właściciele samochodów ciężarowych przewożąc darowany towar, firma INTERMAT z Lisowic, która udostępnia bezpłatnie magazyny, sołtysi i członkinie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ,którzy rozprowadzają towar, urzędnicy gminni którzy prowadzą rozliczenia i organizują dystrybucję.

Miło jest donieść, że z roku na rok maleje liczba korzystających z pomocy. Oznacza to, że zdecydowana większość naszych bezrobotnych obywateli pojęła legalną pracę i poprawiła swoje warunki życiowe.

Nie znaczy to jednak, że wśród nas nie ma osób, które nadal potrzebują pomocy. Stąd nadal funkcjonuje stołówka i nadal rozdajemy żywność z Banku Żywności z Wrocławia.

Do tradycji już weszło organizowanie dla biednych i samotnych kolacji wigilijnej i śniadania wielkanocnego, podczas których uczestnicy otrzymują także paczki żywnościowe.

Cieszy nas, że tak dużo ludzi chce pomagać innym. Prawdopodobnie osiągane sukcesy lub wielka wrażliwość rodzą potrzebę niesienia pomocy innym. Dlatego tak dużo sponsorów aktywnie angażuje się w pomoc charytatywną, której przejawem jest troska o osoby biedne, mniej sprawne, o osoby starsze, wreszcie o młodych zdolnych uczniów. Jest to różna pomoc: finansowa, rzeczowa jak i organizacyjna.