Flaga i Herb Polski DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Więcej informacji o REFIL – https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Do tej pory Gmina Prochowice otrzymała dofinansowanie do realizacji zadań w wysokości:
1 365 878,00 zł
Ogólna wartość zadań objęta dofinansowaniem:
4 101 253,00 zł

Rządowe wsparcie dla Gminy Prochowice – na jakie zadania i w jakiej wysokości?

30.07.2020 r. – Gmina Prochowice złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – przyznane dofinansowanie w wysokości 865 878,00 zł, które Gmina zamierza przeznaczyć na zadania:
– Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach – przewidywane koszty zadania 380 000,00 zł wsparcie środkami RFIL w wysokości 365 878,00 zł.
– Zadania z zakresu przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prochowice – Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Rymszy w Prochowicach (budowa ronda) – przewidywane koszty zadania 2 421 253,00 zł wsparcie środkami RFIL w wysokości 500 000,00 zł.

24.08.2020 r. – pierwszy nabór wniosków: Gmina Prochowice składa wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze”. Szacunkowa wartość inwestycji 1 300 000,00 zł wsparcie środkami RFIL w wysokości 500 000,00 zł.

9.12.2020 r. – drugi nabór wniosków: w ramach drugiego naboru o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Prochowice złożyła trzy wnioski na zadania:
– Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach: szacunkowa wartość inwestycji 6 330 000,00 zł wnioskowane wsparcie środkami RFIL w wysokości 4 747 500,00 zł (wnioskowane wsparcie w wysokości 75% wartości zadania).
– Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Kawicach: szacunkowa wartość inwestycji 542 000,00 zł wnioskowane wsparcie środkami RFIL w wysokości 406 500,00 zł (wnioskowane wsparcie w wysokości 75% wartości zadania).
– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki: szacunkowa wartość inwestycji 1 160 000,00 zł wnioskowane wsparcie środkami RFIL w wysokości 870 000,00 zł (wnioskowane wsparcie w wysokości 75% wartości zadania).

W ramach drugiego naboru Gmina Prochowice ubiega się o wsparcie środkami RFIL w wysokości:
6 024 000,00 zł
Ogólna wartość zadań objęta wnioskami:
8 032 000,00 zł

30.12.2020 r. – trzeci nabór wniosków: obecnie trwa trzeci nabór o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2021 r.

Gmina Prochowice będzie ubiegać się o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zaplanowane inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Informacje o publikacji:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Bolesław Demecki