Dane o programie Czyste Powietrze stan na dzień 31.12.2022 r.

Teryt Nazwa gminy Powiat Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone)
20907 Prochowice Legnicki 117 79 40 486 743,34