Herb i barwy gminy Prochowice


Godło Prochowice

Godło Prochowic

wg. Dr. Friedricha Vettera

Godło miasta Prochowic ukazuje legendarne zwierze pół-rybę, pół-zająca. Godło to zostało przyjęte przez rycerza Piotra z Prochowic w 1263r. Wskazuje ono na krajobraz bogaty w lasy i dziczyznę oraz obfitujące w ryby rzeki Kaczawę, Bobrek i Odrę. Na starej wersji godła prochowickiego widniał zając z rybim ogonem zakrzywionym w prawo. Obok tego godła spotyka się znacznie później inne z ogonem rybim zakrzywionym w lewo. Ta druga wersja została odtworzona przez Heinricha Bartscha i ukazywała na czerwonym tle złoto-żółtego zająca z rybim ogonem.

Późniejszy burmistrz Prochowic Walter Stein zmienił barwy miasta wzorując się na historycznych barwach flagi miasta (biało-niebieskiej), która wisiała na tutejszym ratuszu od 1800r. Miasto Warburg (od 1996r. nasze miasto partnerskie), w którym po II wojnie światowej osiedliło się wielu Prochowiczan przyjęło identyczne barwy.

wg źródeł niesprawdzonych

W 1324r. miasto i zamek połączyły się ze sobą pod wspólną nazwą Prochowice. Herb miasta ukazywał baśniową postać: w górnym białym polu złotą głowę i tułów zająca. W dolnym niebieskim polu zając posiadał srebrny rybi ogon. Herb był świadectwem położenia miasta wśród bogatych w zwierzynę łowną lasów i zasobnych w ryby rzek.

wg Statutu Miasta i Gminy Prochowice

Najnowszy Statut Miasta i Gminy Prochowice przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwałą nr VI/23/2003r. z dnia 26 marca 2003r. w § 6 ust. 1 ustala herb Gminy: “Herb Gminy ukazuje w górnym białym polu złotą głowę i tułów zająca, w dolnym niebieskim polu zając posiada srebrny rybi ogon”

Flaga Miasta i Gminy Prochowice

Flaga miasta i gminy Prochowice

Statut Miasta i Gminy ustalił także barwy Gminy i jej flagę
“§ 6.2. Barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego i niebieskiego. “.