Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


DO POBRANIA:

Informacja

Dnia 26 lipca 2016 (tj. wtorek) w SALI KONFERENCYJNEJ Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1 zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjno-informacyjne w sprawie opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prochowice. Jest to dokument służący poprawie efektywności energetycznej i zastosowaniu rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych.

Spotkanie adresowane do przedsiębiorców oraz jednostek budżetowych zaplanowane jest na godz. 14:00, natomiast spotkanie dla wszystkich konsumentów energii w gminie – na godz. 16:00.

Zapraszamy w szczególności te osoby i podmioty gospodarcze, które planują wykonać w najbliższych latach (2016-2020) inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w budynkach lub w transporcie.

Dzięki uwzględnieniu tych planów w PGN będzie można ubiegać się o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • termomodernizacja budynków,
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii,
  • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję).

Na spotkaniu omówione zostaną m.in.:

  • cel wykonania PGN,
  • zasady udziału i zgłaszania inwestycji do PGN,
  • zasady sporządzania ankiet,
  • ramy czasowe.