Przemysł


Dzięki dużej powierzchni użytków rolnych w strukturze zagospodarowania terenu, gospodarka gminy Prochowice związana jest z sektorem rolniczym. Wśród działalności produkcyjnych, dominującymi branżami były historycznie związane z Prochowicami zakłady zajmujące się produkcją odzieży skórzanej oraz związane z produkcją artykułów spożywczych i przetwórstwem rolno – spożywczym szczególnie drobiarskim.

Miasto i Gmina Prochowice to nadal dość duży ośrodek produkcji drobiarskiej , w granicach gminy funkcjonuje bowiem ok. 30 ferm drobiu i kilkanaście ubojni drobiu. Tradycje związane z produkcją odzieży skórzanej podtrzymuje jedynie Zakład Produkcyjno – Usługowy Jerzego Mosicy, produkujący w szerokim asortymencie odzież skórzaną.

Warto podkreślić, że do 1989 roku w skali regionu legnickiego Prochowice były silnym ośrodkiem przemysłu odzieżowego i spożywczego. W latach 80 – tych XX wieku zatrudnienie w przemyśle sięgało blisko 2000 osób, zwłaszcza w Prochowickich Zakładach Drobiarskich i PROSKÓRZE . W przeciągu ostatnich 15 lat funkcje przemysłowe w gminie znacznie straciły na ważności, czego wyrazem jest spadek zatrudnienia w tym sektorze. Wiąże się on głównie z całkowitą likwidacją dużych zakładów, których konkurencyjność była bardzo niska z powodu źle przeprowadzonej restrukturyzacji w okresie polskiej transformacji ustrojowej w latach 90 – tych. Z drugiej strony, podobnie jak w całej Polsce oraz rozwiniętych krajach świata tak i u nas , wzrasta odsetek zatrudnionych w III sektorze gospodarki – czyli usługach.

Na terenie miasta i gminy działa bez mała 500 podmiotów gospodarczych, w tym zdecydowana większość w sektorze prywatnym . Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowano w handlu, działalności produkcyjnej, budownictwie i transporcie.

 Miejscowe zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w Prochowicach, Lisowicach oraz Kawicach.

W Prochowicach i Lisowicach znajdują się rezerwy terenów budowlanych pod rozwój średniego i drobnego przemysłu różnych branż.

Do większych podmiotów gospodarczych należą:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HEMIZ Sp. z o.o. Prochowice ul. Kościuszki 6, specjalizuje się: roboty budowlano-montażowe, roboty drogowe, instalacyjne sieci wod.-kan. Tel. (76) 858 40 32.
 • GAMMA-COLOR PPH Sp. z o.o., Prochowice ul. Legnicka 65, producent preparatu do budowy dróg, tuszy do znakowania tkanin i pigmentów kosmetycznych, tel. 076/858-45-94.
 • Tartak Prochowice Sp. z o.o. 59-230 Prochowice, Lisowice 130a, tel. 76 85 84 639
 • Elektrownie Wodne Spółka Braci Majewskich, Prochowice, ul. Legnicka 33a, tel. 076/858-40-35.
 • ACTEGA COLORCHEMIE Sp. z o.o. Prochowice ul. Kolejowa 10 – producent lakierów i farb drukarskich na bazie wodnej, tel. 076/858-45-18.
 • Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz Rogów Legnicki , tel.076/858-45-75
 • Zakład Produkcji Prefabrykatów „PROBET” Lisowice 1 – producent prefabrykatów drogowych, w tym: płyt drogowych, płyt romb, PA II, kręgów, nakryw oraz elementów nietypowych, tel. 076/858-45-70.
 • Zakład Produkcyjno – Usługowy J. Mosica, Prochowice ul. Młyńska 30, producent odzieży skórnej, tel. (076) 858 48 34.
 • BESTKEBAB Sp. z o.o. w Lisowicach 39C – oferuje różnorodny asortyment z drobiu, wołowiny i cielęciny, w zależności od zamówienia klientów. Oferują: – produkcją walców z surowego mięsa, ze specjalnymi przyprawami, do dalszego opiekania w punktach sprzedaży “KEBAB”. – produkcją przyprawionego, opieczonego i pokrojonego kebabu przeznaczonego do spożycia po podgrzaniu. Tel. 76 858 58 50.
 • VIVENA-NATURA Sp. z o.o. Prochowice ul. Wrocławska 68 , producent peletu.
 • Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Prochowice ul. Jagiellońska 32- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór ścieków . Tel. Wodociągi 76/8788912, oczyszczalnia ścieków 76/8584899.
 • Zrób Sobie Krem – Kosmetyki Naturalne , Prochowice ul. Kochanowskiego 18 A, tel. 696649402.
 • EWMAK Zakład Produkcji Makaronu, Prochowice ul. Kościuszki, tel. 76 858 46 95.