Pośrednictwo finansowe


W miejscowości Prochowice działalność gospodarczą prowadzi Oddział Banku Spółdzielczego Wschowa . Obecność banku pozytywnie wpływa na prestiż gminy. Zarówno klienci detaliczni jak i przedsiębiorcy mogą korzystać z pełnego wachlarza nowoczesnych usług finansowych. Na miejscu można zapoznać się z ofertą bardzo ważnych w nowoczesnej gospodarce rynkowej kredytów konsumpcyjnych lub inwestycyjnych. Przy siedzibie banku znajduje się bankomat.

Przy ulicy Wrocławskiej swoją siedzibę ma agencja PKO BP a przy ul. Legnickiej Biuro Kredytowe

Z większości usług ponadpodstawowych, w tym związanych pośrednictwem finansowym, itd., mieszkańcy gminy korzystają w pobliskiej Legnicy i Lubinie oraz w stolicy województwa – Wrocławiu.