WARBURG – Miasto Partnerskie (Republika Federalna Niemiec)


Herb miasta WARBURGPodpisanie Ramowego Porozumienia
13 listopada 1996r. w Prochowicach, potwierdzone przez Radę Miasta Warburga 25 lutego 1997r.

Zakres współpracy
Tworzenie szerokich możliwości oraz wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów między władzami, mieszkańcami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Na obecnym etapie współpracy ogromną rolę odgrywa wymiana delegacji i grup mieszkańców, które uczestniczą w spotkaniach oficjalnych i imprezach okazjonalnych. Podejmowane są działania zmierzające do przeniesienia współpracy na płaszczyznę bezpośrednich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, szkołami, klubami, sportowymi i ośrodkami kultury.

Ludność
26 tysięcy mieszkańców

Położenie
Warburg leży w Niemieckiej Republice Federalnej w Westfalii koło Kassel

Władze
Michael Stickeln – Burmistrz , Elizabeth Muntefering – zastępca

Wiadomości o mieście
Warburg to piękne, historyczne miasto leżące w dorzeczu Diemel u podnóży parku krajobrazowego Eggegebirge i południowej części lasu Teutoburger na pograniczu trzech landów Północnej Westfalii, Hesji i Dolnej Saksonii. Warburg ze starymi kościołami, pięknym ratuszem, odnowionymi domami z murów pruskich i kamienia oraz prawie w całości zachowanymi murami obronnymi jest jednym z najbardziej malowniczych miast Westfalii. Największe wartości zabytkowe ma dom „zum Stern” , który został wybudowany w 1340 r. i należy do najstarszych domów wybudowanych z kamienia w Westfalii. Centralnym punktem historycznego miasta jest Rynek, na którym w czasie letnich miesięcy odbywa się szereg kulturalnych imprez.

Miasto liczy 26 tysięcy mieszkańców , oprócz walorów zabytkowo-turystycznych ma charakter przemysłowo-rolniczy z dobrze rozwiniętym przetwórstwem rolno-spożywczym.

W Warburgu i okolicach osiedliło się ok. 200 byłych mieszkańców miasta i gminy Prochowice. Fakt ten miał bardzo duży wpływ na nawiązanie partnerskich kontaktów między miastami

Kontakt:
Przejdź do strony miasta patnerskiego WARBURG