Rozkład jazdy


Informujemy, że od dnia 01.09.2020r. przewoźnik PKS Lubin wykonuje przewóz osób na terenie miasta i gminy Prochowice.

Informacja o rozkładzie jazdy w przypadku przywrócenia edukacji w szkołach od 1 września 2020r.

W związku z uzyskaną informacją od przewoźnika Norbert Tarnowski Firma Przewozowa „Tarnowscy” z/s ul. Sikorskiego 42, 59-300 Lubin informujemy Państwa, że tylko w przypadku przywrócenia edukacji w szkołach od 1 września przewoźnik będzie wykonywał kursy na trasie Kawice-Prochowice-Lubin; Lubin-Prochowice-Kawice. Zgodnie z decyzją przewoźnika tylko wymienione kursy będą obowiązywały z chwilą uruchomienia rozkładu jazdy.

Tablica informacyjna

Ulgi na liniach zamiejskich („1”; „8”;„10”; „23”; „27”)

obowiązujące od dnia 25.06.2018 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE NA TERENIE GMIN KUNICE, PROCHOWICE, MIŁKOWICE ORAZ PRZY PRZEJEŹDZIE Z GMINY DO LEGNICY I ODWROTNIE:

  • dzieci w wieku do 4 lat,
  • osoby, które ukończyły 70 rok życia ( po Legnicy od 65 lat),
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka),
  • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym na trasie miejsce zamieszkania do miejsca kształcenia , ZOZ itp.
  • opiekun ww. osób niepełnosprawnych.

PRZEJAZDY ULGOWE (ULGA GMINNA 50%) NA TERENIE GMIN KUNICE, PROCHOWICE, MIŁKOWICE ORAZ PRZY PRZEJEŹDZIE Z GMINY DO LEGNICY I ODWROTNIE:

  • emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia ( po Legnicy do ukończenia 65 lat),
  • dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (po Legnicy bezpłatnie),
  • uczniowie innych szkół niż legnickie oraz uczniowie legnickich szkół,
  • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim (dawna II i III grupa inwalidzka do ukończenia 70 roku życia)

Szczegółowe informacje dotyczące ulg oraz dokumentów niezbędnych do korzystania z ulg zawarte są na stronie internetowe MPK www.mpk.legnica.pl w zakładce „Dla pasażera”.