Rozkład jazdy


KOMUNIKAT

Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach informuje, że w okresie dni wolnych od zajęć szkolnych w okresie wakacji przewóz osób w dniach od 24 czerwca 2024r. do 30 sierpnia 2024r. w dni robocze na terenie miasta Prochowice i wszystkich sołectw gminy Prochowice będzie wykonywany z przystanku przy ul. Karola Miarki w Prochowicach przez przewoźnika PKS Lubin S.A. według przedstawionego rozkładu jazdy.

Kliknij tutaj – Rozkład wakacje PKS 2024 (PDF, 125kB)


Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach informuje, że w okresie trwania ferii zimowych od dnia 15 stycznia 2024r. do dnia 26 stycznia 2024r. będzie na terenie miasta i gminy Prochowice funkcjonował w dni robocze publiczny przewóz osób wykonywany przez przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, z/s ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin. Przewoźnik będzie wykonywał kursy na liniach komunikacyjnych obejmujących wszystkie sołectwa gminy Prochowice.

Rozkład jazdy PKS Lubin S.A. w okresie ferii zimowych:

Rozkład jazdy ferie zimowe 2024 (PDF, 83,9kB)


MPK sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.11.2023 r. nastąpi przyspieszenie kursu linii nr 10 z przystanku początkowego Dworcowa/PKP w dni robocze z godz. 06:00 na 05:55 oraz wydłużenie trasy przejazdu kursu porannego i popołudniowego z Mierzowic do miejscowości Gromadzyń.

Rozkład jazdy – Linia 10 (PDF, 1,9MB)


Linia komunikacyjna nr 100 Lubin-Gogołowice-Prochowice


Przewozy gminne PKS (PDF, 3,56MB)


Zmiany cen biletów od 1 stycznia 2023r. – MPK Sp. z o.o. w Legnicy.

Więcej informacji pod adresem:
https://mpk.legnica.pl/aktualnosci/2022-12-22.php


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy

Linia komunikacyjna nr “10” oraz nr “23”- schemat linii, aktualne rozkłady jazdy.

Uprawnienia przejazdów (PDF, 82KB)
Cennik biletów (PDF, 124KB)
Zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych (PDF, 91KB)
Regulamin przewozu osób (PDF, 221KB)


Ulgi na liniach zamiejskich („1”; „8”;„10”; „23”; „27”)

obowiązujące od dnia 25.06.2018 r.

PRZEJAZDY BEZPŁATNE NA TERENIE GMIN KUNICE, PROCHOWICE, MIŁKOWICE ORAZ PRZY PRZEJEŹDZIE Z GMINY DO LEGNICY I ODWROTNIE:

  • dzieci w wieku do 4 lat,
  • osoby, które ukończyły 70 rok życia ( po Legnicy od 65 lat),
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka),
  • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym na trasie miejsce zamieszkania do miejsca kształcenia , ZOZ itp.
  • opiekun ww. osób niepełnosprawnych.

PRZEJAZDY ULGOWE (ULGA GMINNA 50%) NA TERENIE GMIN KUNICE, PROCHOWICE, MIŁKOWICE ORAZ PRZY PRZEJEŹDZIE Z GMINY DO LEGNICY I ODWROTNIE:

  • emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia ( po Legnicy do ukończenia 65 lat),
  • dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (po Legnicy bezpłatnie),
  • uczniowie innych szkół niż legnickie oraz uczniowie legnickich szkół,
  • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim (dawna II i III grupa inwalidzka do ukończenia 70 roku życia)

Szczegółowe informacje dotyczące ulg oraz dokumentów niezbędnych do korzystania z ulg zawarte są na stronie internetowe MPK www.mpk.legnica.pl w zakładce „Dla pasażera”.