W 2021 roku Rolnik:
– nie otrzyma wniosków spersonalizowanych w wersji papierowej wysyłanych pocztą!
– zamiast Oświadczenia potwierdzającego brak zmian we wniosku – wypełnia wniosek!

Wnioski o płatności bezpośrednie składa się wyłącznie przez internet w aplikacji eWniosekPlus w terminie do 17 maja br.

Wniosek można wypełnić samodzielnie lub z pomocą doradcy

Aby uzyskać dostęp do aplikacji eWniosekPlus należy przygotować:
– nr identyfikacyjny gospodarstwa,
– 8 ostatnich cyfr konta bankowego
– ostatnią kwotę jaka wpłynęła z ARiMR na rachunek bankowy w 2020 roku.
– wykaz upraw na deklarowanych gruntach.

Komunikat Dolnośląskiej Izby Rolniczej do urzędów ws. dopłat bezpośrednich