Gmina Prochowice podtrzymuje kultywowanie tradycji ludowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie dlatego, corocznie jest organizowany konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
W tym roku do konkursu przystąpiło 11 sołectw i miasto Prochowice.

Aby wybrać najpiękniejszy wieniec powołano Komisję w składzie:
1. Pani Agnieszka Bryja– Skarbnik Miasta i Gminy Prochowice – Przewodnicząca Komisji
2. Pani Maria Maćkowiak –Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice ,
3. Grzegorz Rogos Sekretarz Powiatu Legnickiego,
4. Maciej Dorożko Radny Miasta i Gminy Prochowice.
5. Maciej Gnitecki Radny Miasta i Gminy Prochowice

Podczas przeglądu i oceny wieńców brano pod uwagę:
– sposób wykonania wieńca,
– naturalność wykorzystanych do wieńca materiałów,
– wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego,
– zachowanie elementów tradycyjnych,
– ogólny wyraz artystyczny,
– poziom i styl wykonania.
Komisja oceniając wieńce przyznawała od 1 do 10 punktów.

Wszystkie wieńce prezentowały się wspaniale, a styl ich wykonania był na bardzo wysokim poziomie. Komisja Konkursowa oceniła wieńce a Pani Burmistrz Alicja Sielicka przyznała nagrody:
I miejsce 1.000,- – Sołectwo Golanka Dolna,
II miejsce 800,- – Sołectwo Dąbie,
III miejsce 700,- – Sołectwo Kawice.

Wieniec z Kawic otrzymał bon o wartości 500 zł. od Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oddział Legnica.
Pozostałe wieńce zdobyły równorzędne IV miejsca i zostały także nagrodzone po 600 ,- każdy wieniec.
Dziękujemy serdecznie za wykonanie pięknych wieńców za wkład pracy i podtrzymywanie tradycji.

Gratulujemy !
B. Kwiecień

REGULAMIN NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

1.Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice od 4 do 5 osób.
2.Komisja Konkursowa wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3.Podczas oceniania wieńców komisja bierze od uwagę :
– sposób wykonania wieńca,
– naturalność wykorzystanych do wieńca materiałów,
– wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego,
– zachowanie elementów tradycyjnych,
– ogólny wyraz artystyczny,
– poziom i styl wykonania.
4. Komisja może przyznać od 1 do 10 punktów za każdy wieniec.
5. Przewodniczący komisji zlicza przyznane punkty.
6. Wygrywa wieniec, który otrzyma najwięcej punktów następnie drugie i trzecie miejsce.
7. Jeśli okaże się, że wieńce otrzymają jednaką ilość punktów , to zajmują równolegle dwa pierwsze lub drugie lub dwa trzecie miejsca.
8. Pozostałe wieńce otrzymują czwarte miejsca.
9. Nagrody są ufundowane przez sponsorów dożynek, wręczane są podczas dożynek lub innych uroczystości gminnych.