BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Informuję o zakończeniu postępowania konkursowego
na realizację zadania:

„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania: do 6 000,00 zł.”
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.04.2024r. nie wpłynęła żadna oferta w odpowiedzi na ogłoszony konkurs . Z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty konkurs unieważnia się.

Burmistrz Miasta i Gminy
Prochowice

Alicja Sielicka