Gmina Prochowice, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcie związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, na rok 2022 otrzymała dotację w kwocie 12 398,40 zł.

W ramach tego dofinansowania ponad 44 ton wyrobów azbestowych zostanie usuniętych z terenu Miasta i Gminy Prochowice w terminie do końca października 2022 roku.