Szanowny Panie Komendancie Wojewódzkiej Policji,
Szanowni Państwo Komendanci,
Funkcjonariusze, Policjantki, Policjanci,

Z okazji Święta Policji, mam zaszczyt przekazać w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice oraz gminnych władz samorządowych, słowa najwyższego szacunku i uznania dla Policji działającej w Powiecie Legnickim oraz na szczeblu Wojewódzkim.

Serdecznie dziękujemy za pełną poświęceń i coraz skuteczniejszą walkę o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice. Dziękujemy za to iż nie zważając na niebezpieczeństwa nie zapominacie o sensie służby oraz podejmujecie działania mimo licznych zagrożeń i niedogodności.

Składam serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzenia kieruję również do Waszych rodzin, które wspierają Was w tej ciężkiej, niebezpiecznej i pełnej poświęcenia pracy.

Z wyrazami uznania
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Życzenia z okazji Święta Policji