W poniedziałek 28 czerwca br. w sali widowiskowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu został oficjalnie rozpoczęty przez Panią Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicję Sielicką – 35. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny.

Wydarzenie organizowane jest rokrocznie od 1986 roku. Prochowicki Plener Plastyczny zapoczątkowany został przez ówczesną dyrektor POK Jadwigę Leszczyńską oraz grono lokalnych artystów. Przez te wszystkie lata miasteczko gościło artystów malarzy i rzeźbiarzy z różnych zakątków kraju. Od wielu lat do Prochowic przyjeżdżają również artyści z Ukrainy. Istotną funkcją organizowanego pleneru jest integracja środowiska artystów plastyków, przede wszystkim amatorów, promocja ich twórczości, jak również wymiana doświadczeń, rozwój warsztatu, technik i form pracy twórczej, a także inspirowanie, pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni artystów.

Na uroczystym otwarciu Jubileuszowego Pleneru Plastycznego obok Pani Burmistrz Alicji nie zabrakło inicjatorki przedsięwzięcia, przedstawicieli Rady Miasta i Gminy, Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim uczestników tegorocznej, wyjątkowej edycji Pleneru.

W trakcie otwarcia uczestnicy wybrali Komisarza Pleneru, którym został Jan Łukasz. Tenże przedstawił uczestnikom tematy prac, z jakimi muszą się w tym roku zmierzyć plastycy.

Natomiast po oficjalnej części nadszedł czas na kawałek jubileuszowego tortu, a później już tylko na pracę twórczą.