37. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach

Sztuka jest ważnym elementem każdej kultury. Stanowi i wzbogaca dziedzictwo kulturowe oraz pełni szereg funkcji społecznych. Oddziałuje na odbiorców, inspiruje, pozwala zachować kulturę,
pobudza kreatywność, skłania do refleksji, wzbudza emocje, relaksuje i działa kojąco. Sztuki plastyczne odgrywają tutaj szczególną rolę, a obcowanie ze sztuką niesie wiele korzyści zarówno
dla twórców, jak i odbiorców dzieł.

W Prochowicach od 37. lat organizując plenery plastyczne, staramy się, aby malarstwo, rzeźba, czy też grafika były częścią życia lokalnej społeczności. Od wielu lat ostatni tydzień czerwca upływa
w naszym mieście właśnie pod znakiem sztuk plastycznych – w tym roku również tak było.

37. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach trwał od 26 czerwca do 1 lipca. Przez tydzień blisko trzydziestu artystów obserwowało i kreowało swoje wyobrażenie
na temat najbliższej okolicy Prochowic. Praca twórcza była niezwykle efektywna, gdyż powstało kilkadziesiąt wspaniałych prac w całkowicie odmiennych stylach.

Uczestnicy pleneru mieli możliwość nie tylko wspólnej pracy i wymiany doświadczeń, ale także wzięli udział w nadzwyczaj udanych warsztatach, których tematem były techniki graficzne
takie jak miedzioryt i linoryt. Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z Muzeum Miedzi w Legnicy, a prowadzone były przez Tomasza Grabowskiego. Podczas ponad dwugodzinnych zajęć
posłuchaliśmy ciekawie poprowadzonej historii miedziorytu, spróbowaliśmy swoich sił w technice linorytu, a dodatkowo mogliśmy z bliska przyjrzeć się niezwykle interesującym eksponatom
muzealnym.

Kiedy wszystkie prace były już skończone i wyeksponowane w sali widowiskowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w sobotę przed uroczystym podsumowaniem 37. Międzynarodowego
Integracyjnego Pleneru Plastycznego na uczestników pleneru czekała atrakcja w postaci wycieczki do pobliskiego opactwa cystersów w Lubiążu.

Na wernisażu podsumowującym wydarzenie zjawiło się wielu miłośników sztuki z całego regionu.
Co potwierdza, że prochowickie plenery plastyczne nieustannie zyskują na popularności, a rosnąca ranga wydarzenia buduje rozpoznawalność i markę gminy Prochowice.

Plener plastyczny od samego początku ma formę konkursu. W tym roku komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce Beacie Dawid – Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Alicji
Sielickiej, drugie Irenie Bigosińskiej, natomiast trzecie Tomaszowi Grabowskiemu. Wyróżnienia otrzymali: Anna Kuszczyńska, Magdalena Jankowska, Natalia Kruk, Barbara Mierzwiak.

Nagrody specjalne:
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice: Adrianna Maciejewska, Genowefa Matysiak,
Nagroda Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”: WTZ w Turku,
Nagroda Rady Miasta i Gminy Prochowice: Edmund Szpanowski,
Nagroda Jadwigi Leszczyńskiej: Marek Gabryś,
Nagroda POKiS: Teresa Błądek.

Celem realizacji zadania było tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej poprzez zajęcia skierowane dla artystów amatorów, popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie
sztuk plastycznych, wspieranie talentów, ochrona materialnych dóbr kultury, integracja środowiska artystycznego i wymiana doświadczeń, a także zwiększenie dostępności usług w zakresie
partycypacji w kulturze.

Organizatorami 37. Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru Plastycznego w Prochowicach byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach.

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu dziękuje za w realizacji zadania: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej, Radzie Miasta i Gminy Prochowice, PCPR Legnica, Starostwu
Powiatowemu w Legnicy, A. J. Jurkiewicz, Ogrodnictwo Lisowice, Jadwidze Leszczyńskiej, Radosławowi Bołoz.

Realizacja zadania publicznego współfinansowana ze środków Powiatu Legnickiego.