Adres strony o dotyczący konsultacji społecznych https://prochowice.com/konsultacje-spoleczne
Ankieta pod adresem: https://forms.gle/bq7bUCKfY9UTApET6

Plakat-ankieta