Niniejsza ankieta jest elementem prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli planowej P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji. Dla uzupełnienia badanego obszaru prosimy respondentów o wyrażenie opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji.

Zapraszamy do podzielenia się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą w formie zbiorczych zestawień. Termin wypełniania ankiety upływa 15 października 2023 r.

Link do ankiety:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK