W niedzielę 10 grudnia 2023 r. pod patronatem P ani Burmistrz Alicji Sielickiej odbyło się w Prochowicach Dolnośląskie Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Podczas Mszy Świętej .w Kościele pw Św. Jana Chrzciciela, odprawionej przez Biskupa Legnickiego, z rąk Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Arkadiusza Rudolfa odebrali je przedstawiciele dolnośląskich Hufców ZHP oraz goście.

To wyjątkowe wydarzenie, w którym brało udział ponad 600 zuchów i harcerzy, odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu ludzi m.in. rodziców i członków 2 Prochowickiej Gromady Zuchowej “Wilczki” i 22 Prochowickiej Drużyny Harcerskiej, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ochotniczej Straży Pożarnej, parafian księdza proboszcza Ireneusza Wójsa, Kół Gospodyń Wiejskich z Lisowic i Kwiatkowic, Miejskiego Przedszkola , Urzędu Miasta i Gminy Prochowice .
Koordynatorem wszystkich działań była druhna podharcmistrzyni Jolanta Kozubal

Przekazanie Światła było poprzedzone Terenową Grą Miejską przygotowaną przez podharcmistrzynię Annę Drożdż. Ponad 400 uczestników z 35 patroli przemierzyło 3 trasy po Prochowicach wykonując zadania przygotowane przez organizatorów. Rywalizację na trasie oceniali punktowi z 13 ADH “Pryzmat”, 218 DH “Element”, Legnickiego Kręgu Instruktorskiego, Komendy i Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Legnicy.

Wszyscy uczestnicy Gry mieli okazję spotkać na swoich trasach Świętego Mikołaja i otrzymać od niego świąteczne upominki. Wszyscy uczestnicy Przekazania otrzymali pamiątkową naszywkę z prochowickiego wydarzenia. 17 patroli na trasie harcerskiej otrzymało zadanie przygotowania po jednej literze do znanego z Westerplatte napisu “Nigdy Więcej Wojny!”. Napis stanął na prochowickim Rynku przypominając o tegorocznym przesłaniu wędrówki Betlejemskiego Światła Pokoju, które brzmi “Czyńmy pokój”.

W trakcie Gry kadra zarządzająca Hufcami ZHP oraz członkowie zespołów i władz Chorągwi Dolnośląskiej ZHP spotkali się z gośćmi wydarzenia w świetlicy w Lisowicach. O oprawę spotkania zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Lisowic. Opłatkiem z zebranymi podzielili się m.in. Biskup Legnicki Andrzej Siemieniecki, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, senator RP Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, przedstawiciele samorządów Województwa Dolnośląskiego, powiatu legnickiego oraz Miasta i Gminy Prochowice.

Prochowiccy samorządowcy zadbali także o uczestników wydarzenia zapewniając ciepły i smaczny posiłek na Rynku. Wcześniej na trasach zuchy i harcerze kosztowali wyrobów Koła Gospodyń Wiejskich z Kwiatkowic oraz pysznych ciast ufundowanych przez parafian z Dłużyc. Przy ognisku, które zapłonęło w rynku Komendant Chorągwi hm. Arkadiusz Rudolf wręczył drużynom i gromadom dyplomy za udział w wydarzeniu, a legniccy harcerze wręczyli nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc w rywalizacji na trasach zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej. Były tez podziękowania dla członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Krzysztofa Maja, który uczestniczył w przekazaniu BŚP.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju i jego tegoroczne hasło w sposób szczególny wpisują się w naszą teraźniejszość. Historia tej idei zaczyna się bowiem w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. Właśnie na terenach Palestyny i Izraela toczy się kolejny konflikt zbrojny XXI wieku.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.