Betlejemskie Światło Pokoju – coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Do naszego miasta dotarło Betlejemskie Światło Pokoju, które zostało przekazane przez harcerzy na ręce włodarzy miasta, mieszkańców, przedstawicieli Kościoła i jednostek organizacyjnych.

Zobacz przekazanie Światełka Pokoju