Bieg Tropem Wilczym plakat Legnica
Bieg Tropem Wilczym plakat Chojnów

„TROPEM WILCZYM”. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Regulamin

1. „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” odbędzie się 5 marca 2023 r. o godz. 12.00, niezależnie od warunków atmosferycznych, odpowiednio:
a) w Chojnowie (park miejski, biuro biegu przy boisku)
b) w Legnicy (park miejski w Legnicy https://connect.garmin.com/modern/course/143859550)

2. Udział w biegu biorą osoby zgłoszone przez formularz znajdujący się pod adresem:
https://forms.office.com/e/iZ93sxRBYf, które opłaciły wybrane wpisowe poprzez stronę
https://zrzutka.pl/6usmau jako wsparcie dla innych harcerskich inicjatyw (link można też znaleźć na stronie www.legnica.zhp.pl) oraz otrzymały e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od organizatora, a następnie w dniu biegu złożyły organizatorom oświadczenia, które otrzymają na adres mailowy.

3. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 28 lutego 2023 r. lub do wyczerpania pakietów. Liczba pakietów z pamiątkową koszulką w losowo dobranym rozmiarze – 50 (wpisowe 25 zł), bez koszulki – 50 (wpisowe 15 zł), tylko z dyplomem – 100 (wpisowe 5 zł). W przypadku wyczerpania limitów poinformujemy, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. W razie rezygnacji do 28.02.2023 r. organizator niezwłocznie zwraca wpisowe. Po tym terminie, lub w razie nieobecności na Biegu, wpisowe nie podlega zwrotowi.

4. Przed biegiem należy odebrać od organizatora zamówiony pakiet startowy i złożyć niezbędne oświadczenia przesłane e-mailem wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Biuro biegu wydaje pakiety od 10.00 do 11.30.

5. Bieg odbywa się na dystansie 1963m. Upamiętnia on rok śmierci ostatniego, poległego w walce, Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Nie będzie prowadzony pomiar czasu.

6. Wskazane jest, aby biegacze mieli na sobie koszulki (jeżeli wykupili pakiet z koszulką)

7. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje na mecie Biegu.

8. Organizator jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Uczestnicy Biegu wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora wyłącznie dla celów przeprowadzenia wydarzenia.

10. Organizator i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników na zdjęciach i nagraniach dokumentujących przeprowadzenie wydarzenia.

Organizator: Hufiec ZHP w Legnicy, ul. Zielona 13 of, 59-220 Legnica; legnica@zhp.pl;
Współorganizatorzy: Miasto Chojnów, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ci@osir.legnica.eu
Partnerzy:
Andrzej Lorenc, radny Rady Miejskiej Legnicy
Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego w Legnicy
Harcerska Organizacja Perspektywa
Chojnowska Drużyna Strzelecka
Grzegorz Gapski – członek Zarządu powiatu legnickiego