Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

informuje, że uległa zmianie cena 1 tony preferowanego zakupu węgla.

Aktualna cena wynosi 1500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).

Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów.