W ubiegłym tygodniu ruszyła dezynfekcja miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Prochowice. Zabiegiem objęte są między innymi przystanki autobusowe, place, ulice oraz cmentarz komunalny.

· Dezynfekcję prowadzi OSP w Prochowicach. Do tego celu gmina zakupiła urządzenie oraz stosowne środki odkażające. Aby poprawić bezpieczeństwo, dezynfekcja powtarzana będzie do odwołania.

· W związku z wprowadzeniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej gmina przygotowała maseczki- szczególnie dla osób starszych. Maseczki można pobierać w sołectwach, OSP w Prochowicach oraz w MGOPS w Prochowicach. Zasoby maseczek będą uzupełniane.

· Systematycznie prowadzimy akcję informacyjną i nawołującą mieszkańców do pozostania w domach i ograniczenia kontaktów z ludźmi.