Przypomnijmy, że wydarzenia, jakie rozegrały się 103 lat temu miały wpływ na polityczną mapę prawie w całej Europie. W wyniku I wojny światowej rozpadły się Austro-Węgry i carska Rosja, zaś w Niemczech wybuchła rewolucja, a podpisany 11 listopada 1918 roku rozejm w Compiegne oznaczał nie tylko formalny koniec działań wojennych, ale także klęskę Państw Centralnych, głównie Niemiec. Warto podkreślić, że w tym samym dniu 11 listopada 1918 Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich, zaś 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskiwała niepodległość, w obronie której przyszło jednak walczyć naszemu narodowi w kolejnych latach. Powstanie wielkopolskie, wojna polsko – bolszewicka, powstania śląskie, walki z Ukraińcami o Lwów, spór polsko – czeski i polsko – litewski. To wydarzenia, jakie wpłynęły na ostateczne ustalenie granic II Rzeczypospolitej Polskiej. Ciekawostką jest fakt, że mimo iż 11 listopada w okresie międzywojennym był obchodzony przez władze państwowe, to dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku uznano oficjalnie 11 listopada za Święto Niepodległości.

11listopad_plakat