Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny!

Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł przysługuje gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
– gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
– gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
– osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła;
– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach od 1 grudnia 2022 r. do 1lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Wniosek:

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny!
Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł  przysługuje gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
– gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
– gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
– osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła;
– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach od 1 grudnia 2022 r. do 1lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.
Wniosek: