Święto Plonów 2023 w Prochowicach

W dniu 10 września 2023 r. w Gminie Prochowice odbyło się Święto Plonów, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę. Po kilkudziesięciominutowym marszu barwny korowód dotarł na miejski stadion. Na stadionie przed sceną ustawiono 14 sołeckich arcydzieł czyli przepiękne, bajecznie wykonane wieńce dożynkowe. A wśród nich piękny wieniec sołectwa Kwiatkowice, który reprezentował Powiat Legnicki na Dożynkach Wojewódzkich w Szczepanowie…I tutaj w obecności znamienitych gości na czele z ministrem Krzysztofem Kubowem, wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Tymoteuszem MYRDĄ, ze starostą legnickim Adamem BABUŚKĄ i wicestarostą Janiną MAZUR, wójtem gminy Legnickie Pole Rafałem PLEZIĄ ,szefem ludowców w powiecie legnickim Kazimierzem Burtnym , prezesem Stowarzyszenia Krajobrazy Tadeuszem Samborskim, szefami służb mundurowych na czele z nadbrygadierem Adamem Koniecznym – Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców miasta i gminy – starostowie Gminnych Dożynek 2023: Ola LECH ze Szczedrzykowice Stacja i Sebastian SIWOŃ ze Szczedrzykowic przekazali gospodarzom uroczystości burmistrz Alicji Sielickiej i przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Marii Maćkowiak dorodny bochen chleba.
W uroczystościach wzięli udział także posłanka Ewa Szymańska i poseł Robert Kropiwnicki.

– Otwartym sercem witam wszystkich, którzy przybyli, aby w naszej gminie podziękować za dary ziemi… Podziękować za owoce pracy na roli, która, jak żadna inna, odzwierciedla harmonię człowieka z przyrodą – witała przybyłych burmistrz Alicja SIELICKA. – Chcemy pokłonić się wam dziś głęboko i razem z wami cieszyć się świętem plonów. Czas żniw to czas bardzo trudny. Rolnicy w naszej gminie to twardzi ludzie i już wiele razy udowodnili, że trudności i aura nie są w stanie ich pokonać. Z wiarą i ufnością trwają na roli, zawsze z godnością potrafią dziękować za plony i pięknie dzielić się nimi z innymi. I jestem pewna, że dorodnego chleba na polskich stołach nigdy nie zabraknie a i starczy dla tych, którzy są w potrzebie uciekając przed wojną.

Dożynki w Prochowicach od lat niezmiennie mają wyjątkowy, bardzo rodzinny charakter. Barwny korowód z udziałem blisko tysiąca osób i niezwykle rodzinną atmosferą ludowej zabawy podczas Święta Plonów czynią Prochowice wyjątkowe na mapie Dolnego Śląska.

Po części oficjalnej licznych gości kusiły bogato zaopatrzone stoiska poszczególnych sołectw. Można było podziwiać wieńce dożynkowych i korzystać z licznych atrakcji znajdujących się na stadionie. Największym powodzeniem cieszyło się to wszystko co przygotowano dla najmłodszych.

Komisja konkursowa oceniająca wieńce dożynkowe po burzliwych naradach wybrała ich zdaniem najpiękniejsze: triumfował wieniec sołectwa Kawice !

Do uczestnictwa w konkursie zgłoszono 14 wieńców:
Wieniec nr 1 – Sołectwo Kawice
Wieniec nr 2 – Miasto Prochowice
Wieniec nr 3 – KGW Kwiatkowice
Wieniec nr 4 – Sołectwo Lisowice
Wieniec nr 5 – Sołectwo Kwiatkowice
Wieniec nr 6 – Sołectwo Golanka Dolna
Wieniec nr 7 – Sołectwo Szczedrzykowice
Wieniec nr 8 – Sołectwo Rogów Legnicki
Wieniec nr 9 – Pani Maria Wrona z miejscowości Cichobórz
Wieniec nr 10 – Sołectwo Mierzowice
Wieniec nr 11 – Sołectwo Gromadzyń
Wieniec nr 12 – KGW Dąbie
Wieniec nr 13 – Sołectwo Dąbie
Wieniec nr 14 Sołectwo Szczedrzykowice Stacja

Podczas przeglądu i oceny wieńców brano pod uwagę:
– sposób wykonania wieńca,
– naturalność wykorzystanych do wieńca materiałów,
– wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego,
– zachowanie elementów tradycyjnych,
– ogólny wyraz artystyczny,
– poziom i styl wykonania.

Choć wszystkie wieńce prezentowały się wspaniale, a styl ich wykonania był na bardzo wysokim poziomie Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce – dla wieńca nr 1 z Sołectwa Kawice
II miejsce – dla wieńca nr 3 z KGW Kwiatkowice
III miejsce – dla wieńca nr 2 z Miasta Prochowice

Pozostałe wieńce zdobyły IV miejsca i zostały także nagrodzone.

W trakcie tej uroczystości nastąpiło także przekazanie łodzi ratowniczej 450RCC dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach, która została w całości sfinansowana ze środków Państwowej Straży Pożarnej. Aktu przekazania dokonał nadbrygadier Adam Konieczny wraz z Wojciechem Hukiem – Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w obecności włodarza gminy Alicji Sielickiej i Naczelnika OSP Prochowice Krzysztofa Zygnerskiego. Łódź będzie służyć podczas klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

W części artystycznej nie zabrakło występów zespołów folklorystycznych. W tym roku na dożynkowej scenie wystąpili: Orkiestra Dęta Gminy Miłkowice, Zespół Ludowy „Kumoszki” z Golanki Dolnej, Zespół Ludowy „Cicha Woda” z Udanina, Tomasz Pilecki i „Nietkowianki” z Nietkowa, zespół Modern Szoking.

Gwiazdą wieczoru był zespół RACISOVA. Na koniec nie zabrakło zabawy tanecznej.