Działasz społecznie? Poszukujesz nowych możliwości zaangażowania? Załóż fundacje lub stowarzyszenie!

Krok po kroku wprowadzimy cię w działalność społeczną oraz razem z Tobą przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Dodatkowo Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje bezpłatne:

  • doradztwo
  • szkolenia
  • coaching
  • wizyty studyjne
  • spotkania sieciujące
  • zakładanie partnerstw lokalnych

Zapraszamy do kontaktu już dziś! Zadzwoń lub napisz do nas!

OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica
tel./fax 76 862 58 25
lsio@lsio.org.pl / lgowes.lsio.org.pl

Projekt OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Dolnośląskiego współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.12.2022
Wartość Projektu: 7 473 494,60 zł, w tym wartość dofinansowania projektu z UE: 7 185 674,60 zł

Działasz społecznie? Poszukujesz nowych możliwości zaangażowania? Załóż fundacje lub stowarzyszenie! - plakat informacyjny